התחברות
תמונות מהביקור של אור אצל סוזן. אפשר לראות עם הסבר באתר המשפחה
https://mifgash.us/ftree/imb/?a=suzan#album